Al jaren gaan er theorieën ronde dat vaccins schadelijk zijn voor de gezondheid, en onder andere een grote rol spelen in de toename van autisme. De vragen die vaak terug komen zijn; Is er bewijs dat het schadelijk is? En, is er bewijs dat het veilig is?Iedereen die er onderzoek naar gedaan heeft zal moeten erkennen dat het met alle informatie soms niet meer mogelijk is door de bomen het bos te zien, terwijl het vaccineren door overheden al zonder pardon verplicht wordt…
Laten we beginnen met wat de Stichting vaccinvrij hier over te melden heeft.

Chemische stoffen worden door de chemische industrie zeer uitgebreid getest. Deze gegevens zijn per stof onder andere terug te vinden op ‘Material Safety Data Sheets’. Maar als we deze ‘datasheets’, of veiligheidsinformatiebladen goed bestuderen, wordt duidelijk dat de werking van het product alleen getest is in geval van huid,- of oogcontact, inademen, of doorslikken van het product – bij volwassenen. Geen enkele fabrikant test wat de effecten van hun product zijn, als de stof wordt ingespoten – bij baby’s! Fabrikanten doen hier dus ook geen uitspraken over. Het is onbekend terrein, en ze zijn wettelijk aansprakelijk, dus ze kunnen en willen er niets over zeggen. De uitspraak dat vaccins veilig zijn, is dus niet afkomstig van de producent (verkoper) van het chemische product, maar van de fabrikant van het vaccin. Dat betekent dat de fabrikant van het vaccin de veiligheid van haar eigen product beoordeeld. Steeds meer mensen zijn er niet gerust op dat ‘de slager zijn eigen vlees keurt’, want de financiële belangen zijn gigantisch groot.

En dit blijft terug komen, steeds meer burgers komen naar buiten met hun extreem negatieve ervaringen rondom vaccineren, in verschillende gevallen zijn de kinderen zelfs na het vaccineren overleden..Ook laten de statistieken zien dat autisme erg toeneemt onder de bevolking naarmate er meer gevaccineerd wordt. Maar de mainstream wetenschappelijke cult laat geen ruimte voor kritiek op vaccins,
”het is tenslotte voor de veiligheid van het kind..”
Toch zijn er de laatste jaren wetenschappers die zich hier van vrij gevochten hebben, en naar buiten zijn gekomen.
Een goed voorbeeld van de onafhankelijke wetenschappers is Dr. Andrew Wakefield, in een interview legt hij uit dat;

hij een onderzoek deed naar de veiligheid van MMR vaccin.
Zijn doel was niet om te bewijzen dat het slecht was, maar hij wou op een neutrale manier alles grondig onderzoeken. Op basis van bevindingen die uit een kliniek kwamen, moest hij 12 zaken onderzoeken waarin ouders hun kind gevaccineerd hadden, en dat kind autistische eigenschappen vertoonde.8 van de 12 ouders zeiden dat de autistische vertoningen na de MMR vaccin plaatsvonden, en zagen hier dus een verband in.

Hij vervolgt met; ”Het was niet alleen onze taak om die kinderen te onderzoeken, maar ook om tot de wortel te komen van hun symptomen. Hun Diarree, hun pijn, en de mannelijke spijsvertering, maar ook de geschiedenis.”

Hij voegt er aan toe, als wetenschapper een plicht te hebben, om alles wat de ouder verteld, te rapporteren.
Op de vraag wat zijn conclusie was van de studie, is zijn antwoord als volgt; ”Er is een nieuwe darm ziekte, en die is nog niet eerder onderzocht, er is een grote kans dat het te herleiden is naar de ontwikkeling van autisme. En dat is weer mogelijk te herleiden is naar vaccins.
De mogelijke link tussen MMR vaccin, en deze klachten moeten dus erg grondig onderzocht worden.”
Dr Andrew Wakefield heeft nooit publiekelijk geadviseerd om geen vaccins te gebruiken, hoewel dat geen uitleg nodig zou hebben, heeft hij zich zo dicht mogelijk bij pure feiten gehouden, die hij in handbereik had.

Desalniettemin was zijn openhartigheid een reden voor de industrie om een oorlog tegen hem te verklaren.
Hij heeft aanklachten gehad, en een een online haat campagne door de media en collega`s, die hem als onbetrouwbare wetenschapper weg gezet hebben.
Een duidelijk signaal naar elk ander actief op dit gebied zegt Wakefield, om hier vooral niet over naar buiten te komen.

Het volledige Engelstalige interview kan hieronder bekeken worden

Scroll naar top