Versie: [2022-12]

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken en overeenkomsten met Nieuwsboek

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen voor welke doeleinden, kan je hieronder lezen.

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van je, dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het aanmaken van een account of het contact opnemen via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om te zorgen dat je optimaal gebruik van onze website kunt maken slaan wij gegevens van je op. Dit doen we voor de volgende doeleinden:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Het bepalen van strategie en beleid;
 • Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Nieuwsboek, haar relaties en haar medewerkers.

 

Gegevens die wij verwerken

Wij slaan alle gegevens op die je als gebruiker invult op onze websites hieronder vallen ook;

 • Naam/Bijnaam
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • IP-adres;
 • Technische browserinformatie;

 

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens voor onbepaalde tijd in onze database die is gekoppeld aan de websites van Nieuwsboek. Op verzoek kunnen we de gegevens overhandigen of verwijderen.

Gegevensbeveiliging

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van jou gegevens. Dit om er voor te zorgen dat onbevoegden zich geen toegang kunnen verschaffen tot jou gegevens.

Recht & Inzage

Je mag Nieuwsboek vragen om inzage in de gegevens die van je zijn opgeslagen. Ook kan je Nieuwsboek verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kan je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij nooit aan derde partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen. Alle informatie die je zelf in onze social of chat plaatst is zichtbaar voor iedereen.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit persoonsgegevens

De ingevoerde informatie over jouw persoonlijke gegevens kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd. Dit is mogelijk via: Instellingen > Account Verwijderen. Als je op de rode prullebak klikt en bevestigt, verwijder je permanent alle gegevens van jouw account op onze server.
TIP: Sla alvorens het verwijderen van je account belangrijke informatie op!